Buro Arendsoog

Nieuwe website voor De Rechtspraak

nieuwe website rechtspraak

Opdrachtgever
Crossphase

Taken
Contentcoördinatie, eindredactie, aanspreekpunt voor stakeholders

Jaar
2023

Rechtspraak.nl in een nieuw jasje

Rechtspraak.nl is het online communicatiekanaal van alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges in Nederland. De Rechtspraak is bezig deze online omgeving te vernieuwen: zowel de inhoud als functionaliteiten van de website zullen toegankelijker worden voor de rechtzoekende zonder juridische kennis.

Redactielead content migratie

In opdracht van Contentbureau Crossphase gaf ik als redactielead leiding aan het migreren van de lokale content. Dit hield in: het herschrijven van de ongeveer 500 pagina’s op B1 niveau en het opnieuw structureren van deze pagina’s binnen de kaders van het nieuwe websiteontwerp.

Gedurende een half jaar draaide ik als redactielead mee in het content-team van het LDCR, het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak. Mijn belangrijkste taak was het aansturen van de webredacteuren die de content herschreven, het bewaken van de kwaliteit en consistentie van de content, het doen van eindredactie en de afstemming met de 17 stakeholders binnen de rechtspraak: de communicatie-adviseurs die werkzaam zijn bij de specifieke rechtbanken, gerechtshoven en colleges.

Uniformiseren met oog voor verschillen

De grote uitdaging in dit proces was het creëren en behouden van draagvlak bij de verschillende stakeholders. Een van de doelstellingen van het vernieuwen van rechtspraak.nl was om de lokale content zoveel mogelijk te uniformiseren. Dat betekende 1 pagina voor een procedure die bij elk gerecht hetzelfde is, in plaats van 17 verschillende pagina’s. Informatie wordt zo makkelijkjer vindbaar voor de rechtzoekende. Sommige procedures zijn bij elk gerecht hetzelfde, maar er zijn ook veel verschillen. De uitdaging was om de content zoveel mogelijk gelijk te trekken en tegelijkertijd oplossingen te bedenken voor de verschillende situaties bij elk gerecht.

Het resultaat zal naar verwachting eind 2023, begin 2024 online staan.